Vil du være med til at finansiere padelbanen?

10. september 2023 20:04 , af Ole Munk

Som vore medlemmer vil vide, har vi iværksat etableringen af en padelbane. Den kommer til at ligge der, hvor der hidtil har været bevoksning samt en slagmur, som kun er blevet benyttet af ganske få. Anlægget af fundament påbegyndes sidst i denne måned, og vi er i den afsluttende fase mht valg af leverandør af selve banen (som vi selv skal opføre).

Finansieringen bygger på en bevilling fra Halsnæs Kommune, et rentefrit lån fra Dansk Tennis Forbund samt fondsmidler. Desværre er de sidstnævnte tilflydt klubben i mere begrænset omfang end vi havde budgetteret med. Vi mangler penge – helt præcis 90.000 kroner, hvis det skal løbe rundt. Et beløb som baneleverandøren er indstillet på at låne klubben, men til en ret høj rente, så vi har drøftet alternativerne … og er landet på et forslag, som flere af vore engagerede medlemmer har fremført undervejs i processen.

Har du, kære medlem, lyst til at betale dit kontingent på forskud for sæsonerne 2024, 2025 og 2026? I så fald vil vi kvittere med en rabat på 10 procent. Du betaler 3000 kroner for tre års medlemskab, og klubbens likviditet øges så vi slipper for at låne de sidste penge til padelbanen (forudsat, naturligvis, at tilstrækkelig mange medlemmer bakker op om ideen, men det tyder de foreløbige reaktioner på).

Ovenikøbet sikrer du dig imod eventuelle kontingentforhøjelser frem til 2027!

Send en mail til ole.munk@gmail.com inden 1. oktober, hvis du vil være med.

Venlig hilsen
Bestyrelsen