Du er her: Lej en tennisbane

Nyheder

 

Info fra bestyrelsen

Hundested tennisklub - Referater 2020/2021

Nyheder


Resume:

 

Info fra bestyrelsen

 

BEGYNDERTRÆNING SØNDAG 16. MAJ

Til alle fra 12 år og opefter, der lige er startet med tennis, eller som gerne vil prøve.

Søndag den 16. maj mellem klokken 10 og 13 tilbyder vi instruktion i tennisspillets grundslag: Forhånd, baghånd, flugtning og serv.

Det er fire af klubbens egne medlemmer der står for undervisningen, og deltagelse er gratis. Hvert træningspas kommer til at vare cirka en halv time.
Du kan komme, når du vil, og være med så længe du har lyst. Medbring selv ketsjer og egnet fodtøj – klubben sørger for bolde.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

Marts 2021

Vi var i dag 10-stykker, som gav baner og område særlig og kærlig pleje.

Vi fik streger op på bane 1, hånd- og maskintromlet bane 2, ryddet grene fra p-plads og stier, rengjort og rejst flagstang - så vi nåede meget på 2 1/2 time i det flotte solskinsvejr.

Og så mødte vi to kommunale folk fra Vej og Park, som oplyste, at de er i gang med at genoprette dræningen bag bane 5/6 - sådan.

Men banerne er desværre ikke klar endnu. Bane 5/6 meget våde mod Lerbjergvej - så dem kunne vi ikke arbejde på. Bane 1 har jo ikke streger/net - bane 2 ser klar ud, men er stadig for fugtig/våd - og bedre er det ikke, at der loves nattefrost - ØV.

Så ingen spil ej heller bane 2 før efter kommende weekend - Vi giver besked på hjemmeside, facebook og her, når det kan lade sig gøre - vi har syn dagligt på banerne. Også tosset at spille på bane 2 nu, så ødelægges banen og den særlige og kærlige pleje, der er givet.

Vi håber - vi håber - og trænger til tennis.

Tak til de, der havde mulighed for at give en hånd i dag - nyd billederne.

mv Peter


 

 


 

 

 


BESTYRELSEN (FEB 21)
På grund af corona restriktionerne er klubbens ordinære generalforsamling udskudt til tirsdag den 27. april kl 19 i klubhuset (eller udenfor, om nødvendigt).

 

Med hjælp fra en professionel skovarbejder har 10 friske medlemmer over to weekender i januar fældet træer og beskåret buske omkring hele anlægget, så banerne kan få mere lys. En stor tak til alle, der gav en hånd med, og ikke mindst til Jens for at formidle kontakten.

Banerne er så småt ved at komme sig ovenpå den langvarige frostperiode, men de er endnu ikke spilbare. I weekenden vil vi tage stilling til, om de kan gøres klar til spil i løbet af næste uge.

Forårsklargøringen af anlægget indledes lørdag den 20. marts kl 9-12, hvis vejret tillader det. Husk at sætte to krydser i kalenderen: 20. marts og 27. april (generalforsamling)!

NYT FRA BESTYRELSEN

• Vores medlemstal er steget yderligere, så Hundested Tennisklub nu har 155 medlemmer – det højeste tal i mange år.

• Regeringens nye restriktioner begrænser naturligvis mulighederne for at de mange medlemmer kan spille tennis, men helt umuligt ser det ikke ud. Vi har konsulteret corona-hotlinen og fået afklaret, at der må spille fire spillere samtidig på bane 1/2 – dvs. en double eller to singler – og tilsvarende på bane 5/6 (men naturligvis må banerne ikke benyttes når de, som i disse dage, er dækket af sne).

Da vi skønner at brugen af anlægget formentlig vil være begrænset, også pga vejret, vil det indtil videre foregå efter først-til-mølle-princippet, altså uden mulighed for at reservere bane på forhånd.

• Med økonomisk støtte fra DTF/DGIs foreningspulje har vi fået installeret ny varmepumpe i klubhuset, så der fremover kan holdes en jævn (lav) varme uanset temperaturen udenfor. De gamle elradiatorer vil i første omgang ikke blive pillet ned, men medlemmerne bedes lade være med at tænde for dem.

• Klubbens veteranhold 50+ deltager igen i sæsonen 2021 i Tennis Østs udeturnering, hvor man typisk stiller med fire herrer og to damer til hver kamp. Er du interesseret i at være med i bruttotruppen, så send en mail til holdkaptajn Ole Munk på ole.munk@gmail.com. Eneste krav er at du skal være fyldt 50 år den 31. december 2021.

• Sidste år deltog en del af klubbens spillere desuden i DTF Cup, som er en parturnering (hver kamp består af to singler og en double) der afvikles hen over sommeren – med et afsluttende finalestævne i september. Eftersom Hundested Tennisklub er medlem af Dansk Tennis Forbund, kan klubbens medlemmer tilmelde sig på

https://tennis.dk/spiller/turneringer/holdturneringer/dtf-cup. Man betaler selv for at deltage, men klubben donerer bolde til hjemmekampene.

• Her i vintersæsonen er vi desuden tilmeldt med et 60+ indendørshold, der nåede at spille en enkelt kamp (som endte uafgjort) inden der blev lukket for indendørs idræt. Også den indendørs træning har coronarestriktionerne desværre umuliggjort, og da der ikke er udsigt til at dette vil ændre sig foreløbig, er det besluttet at tilbyde rabat for sæsonen 2021/22 til de indendørshold der har betalt for sæsonen 2020/21.

• Såfremt forholdene tillader det, vil der blive afholdt ordinær generalforsamling i klubhuset tirsdag den 23. marts kl 19. Sæt kryds i kalenderen!

NYT FRA BESTYRELSEN

• Klubben har søgt DIFs og DGIs foreningspulje om penge til anskaffelse af en varmepumpe til klubhuset i stedet for de gamle elradiatorer – og denne gang har lykken tilsmilet os, idet vi har fået bevilget det fulde beløb på 13.800 kr. Varmepumpen vil blive installeret hurtigst muligt. Stor tak til DIF og DGI.

• Låsene til klubhuset og banerne trænger også til udskiftning, og vi benytter lejligheden til at få installeret moderne systemlåse. Det medfører, at alle hoveddørsnøgler skal ombyttes. Prisen for en ny nøgle bliver 100 kroner. Alle, der afleverer deres gamle nøgle, får et nedslag i prisen på 40 kroner, svarende til det man i sin tid gav for nøglen. Og hvis nogen – mod forventning – skulle finde på at melde sig ud af klubben, vil de få tilbagebetalt 50 kr når de afleverer deres nøgle.

• Melby Tennisklub har spurgt om de kan få lov at spille på vores anlæg i vinter (mod betaling naturligvis). Vi har derfor valgt at klargøre bane 5 og 6, så klubben nu råder over fire spilbare baner så længe vejret tillader det. Tak til de friske medlemmer, der hjalp med at feje blade, sætte net op osv.

Bane 1 og 2 vil fremover være forbeholdt medlemmer, mens bane 5 og 6 kan lejes ud (blandt andet til spillerne fra Melby).

Når det nye låsesystem er installeret, vil der blive opsat en nøgleboks med kode ved døren til bane 5 og 6. I sommersæsonen vil bane 1-4 blive forbeholdt medlemmer, således at gæstespillere skal benytte bane 5 og/eller 6 – og kun mod betaling.

• Bestyrelsen takker for den store opbakning og arbejdsvilje gennem hele sæsonen og ønsker alle medlemmer en rigtig god og coronafri jul ... og et nyt år, der forhåbentlig bliver mere normalt end 2020!

NYT FRA BESTYRELSEN

Der er fortsat baneafrigning på lørdag fra kl 10.30, men det planlagte frokostarrangement må desværre udskydes pga de nye coronarestriktioner. Forhåbentlig bliver det muligt at afholde en åbningsfest til foråret, hvor de lovede prisoverrækkelser kan finde sted, og vi kan varme op til endnu en god sæson for Hundested Tennisklub.

I første omgang kommer vi til at nøjes med øl, sodavand, kaffe og te til arbejdet på lørdag. De der møder op vil blive inddelt i hold, så vi kan overholde forsamlingsreglerne. Arbejdet kommer højst til at tage et par timer, da to baner indtil videre vil forblive åbne for dem der ønsker at fortsætte med at spille hen over vinteren. Det gælder blandt andet 50+ seniorerne der fortsat spiller hver mandag og fredag, nu fra klokken 10.

Vi har haft besøg af folk fra Halsnæs Kommune, som er indstillet på at beskære bevoksningen rundt om banerne, så de kan få mere lys. Dette arbejde vil blive udført i løbet af vinteren (forudsat at sneplovene ikke kommer til at køre på højtryk).

Som noget nyt har vi oprettet et 60+ indendørshold, der skal spille seks kampe mod andre klubber hen over vintersæsonen. Er du interesseret i at komme på holdkortet, så kontakt holdkaptajnerne Kjeld Melchiorsen eller Hanne Nimb (4140 8554 / 2992 3704).

Der er fortsat en ledig indendørstid i Storebjerghallen lørdag morgen fra klokken 8 til 10. Pris 1500 kr for hele vintersæsonen.

RENGØRINGSHJÆLP SØGES: Kender du nogen, der vil tjene en skilling på at gøre rent i vores klubhus? To timer pr gang – hver fjortende dag mellem 1.11. og 31.3. og en gang om ugen i sommerhalvåret. Kontakt Ole Munk på ole.munk@gmail.com, hvis det har interesse.

Kære medlemmer –

klubbens muligheder for indendørstennis er blevet udvidet. Derfor har vi
nu revideret de tider, I kan lægge billet ind på når vi trækker lod
onsdag den 9. september.

Mulighederne bliver: Storebjerghallen fredag 15-17 / 17-19 / 19-21 og
lørdag 8-10 / 10-12 / 12-14 / 14-16 samt Hundestedhallen lørdag 8-9.30.

Hvis I ønsker en haltid, så send en mail til ole.munk@gmail.com med
jeres navne – og mød op til lodtrækningen i klubhuset onsdag den 9.
september kl 18.30.

Grupper på fire spillere eller flere vil få fortrinsret i lodtrækningen,
men banetider der ikke bliver optaget kan bookes til single. Prisen er
den samme: 1500 kr for hele vintersæsonen.

Hilsen

Bestyrelsen

- august 2020

• Klubbens bestyrelse holdt møde onsdag den 12. august og tog blandt andet stilling til mange medlemmers ønske om at få åbnet for bad i begrænset omfang. Efter at have konsulteret Corona-hotlinen har bestyrelsen besluttet, at herrernes omklædningsrum fra nu af må benyttes af to personer ad gangen, og damernes rum af én person.
• Klubben har haft stor tilgang af nye medlemmer i år – lige nu er vi hele 142 – og det er jo dejligt, men det medfører også flere flaskehalse hvor det kan være svært at finde en ledig bane. Brug derfor bookingkalenderen i klubhuset, så der ikke opstår tvivl om hvem der har ret til banen. Hvis du ikke har nøgle til klubhuset, kan du købe en af Peter (4042 2820) eller Kaj (3024 3085).
• Der er fortsat enkelte medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2020-sæsonen. Tjek lige om du skulle være en af de få glemsomme efter at MobilePay-ordningen er kommet op at køre, er det blevet endnu nemmere at undgå restancer. Nummeret er 419911, og det kan også bruges til at betale for bolde, drikkevarer etc. Husk altid at skrive i meddelelsesfeltet hvad du betaler for!
• Vi har fået tildelt seks indendørstider til den kommende vintersæson, alle på lørdage. Mulighederne er: Hundestedhallen kl 8-9.30 samt Storebjerghallen kl 8-9.30 / 9.30-11 / 11-12.30 / 12.30-14 / 14-15.
Onsdag den 9.9. kl 18.30 vil der blive trukket lod i klubhuset blandt de interesserede, som inden da skal sende en mail til
ole.munk@gmail.com med navne på mindst fire klubmedlemmer pr bane (den sene lørdagstid kan bookes af kun to spillere). Pris 1500 kr, dog kun 1000 kr for lørdag kl 14-15.
• Vi håber på at vintervejret igen i år vil tillade, at vi forlænger udendørssæsonen. Derfor vil bane 1 og 2 forblive åbne efter baneafrigningen, som finder sted lørdag den 31. oktober fra kl 10.30. Sæt kryds i kalenderen!
Efter endt arbejde, dvs cirka kl 12.30, holder vi sæsonafslutning med frokost og kåring af bl a årets vindere af tirsdagsturneringen. Tilmeldingsliste vil blive hængt op i klubhuset.
• Endelig vil vi minde alle medlemmer, nye som gamle, om at det er vores allesammens ansvar at holde anlægget og klubhuset vedlige. Husk altid at feje banen når I har spillet, husk at vande banen når den har brug for det, og husk at efterlade klubhuset lige så pænt og ryddeligt som da I kom!
Hilsen
Bestyrelsen

-   juni 2020

Klubbens nye formand er Louis Rasmussen. Hanne Bjergsted er ny næstformand, Poul Branick er kasserer, Peter Rohde er referent og Ole Munk er menigt medlem med særligt ansvar for klubbens kommunikation internt og eksternt.
Vi glæder os alle fem til at yde en indsats for klubben, der er inde i en meget positiv gænge med masser af aktivitet på banerne og stor tilstrømning af nye medlemmer.
I denne mail vil vi prøve at skabe et overblik over hvad der sker i klubben, og hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid.
Hvad der ikke kommer til at ske lige med det første, er åbning for bad i klubhuset. Af sundhedshensyn opfordres alle medlemmer til fortsat at bade hjemme efter kampen. I får naturligvis besked så snart denne begrænsning ophæves.
• Rengøring af klubhuset to gange ugentligt vil igen indgå i klubbens budget og bliver påbegyndt hurtigst muligt. Det er dog en forudsætning at medlemmerne fortsat rydder op efter sig, tørrer borde af og fejer gulv hvis man har svinet, og sørger for at fylde, starte og tømme opvaskemaskinen.
• Al betaling for bolde, baneleje, øl og vand kommer til at foregå via MobilePay. Vi har ansøgt om ordningen og venter kun på at den kommer igennem systemet. Instrukser og MobilePay-nummer vil blive opsat i klubhuset. Af hensyn til regnskabet skal man altid huske at skrive hvad det er man betaler for.
• Efter et omfattende retableringsarbejde er bane 5 og 6 klar til at blive genindtaget om få uger. En kæmpe tak til de arbejdsomme medlemmer, der har knoklet med at fjerne ukrudt, fjerne grus og lægge nyt på, tromle og vande og etablere nye linjer – og ligeledes til alle jer der har bidraget med at gøre klubhuset rent, male borde og bænke etc. Utrolig godt gået.
• Låse til boldrum og baglokale vil blive udskiftet. Låsen til selve klubhuset udskiftes ikke. Har du brug for en nøgle, er det Peter Rohde (4042 2820) eller Kaj Hansen (3024 3085) du skal kontakte. Prisen er 40 kr.
• Klubbens faste aktiviteter (tirsdagsturnering, torsdagsmix og søndagstennis samt 50+-tennis mandag og fredag fra 9-11) kører planmæssigt. Husk at alle er velkomne til torsdagsmix fra kl 17.30 og søndagstennis fra kl 15. Ønsker du at deltage i tirsdagsturneringen, kan du til efteråret tilmelde dig til næste års turnering. Listen vil blive hængt op i klubhuset.
• I uge 29 bliver der to interne turneringer på klubbens anlæg: ”Ladies only” onsdag 15. juli og Far&søn-turnering lørdag 18. juli. Tilmeldingslister vil blive hængt op i klubhuset.
• Den årlige bøfturnering afvikles lørdag 8. august. Tilmeldingsliste vil blive hængt op i klubhuset.Alle medlemmer (af hankøn) er velkomne.
• Klubben deltager med fire hold i DTFs turneringer. Veteran 50+ er kommet godt i gang efter oprykning til 3. division med en 6-2 sejr over Lyngby 3. De næste kampe spilles lørdag 27. juni på hjemmebane mod Farum og lørdag 4. juli i Gilleleje. Er du interesseret i at spille på holdet, så kontakt holdkaptajn Ole Munk (4020 3910). Derudover deltager vi med tre tomandshold (damer, herrer og mix) i DTF Cup, som man selv kan tilmelde sig (inden sæsonstart) via DTFs turneringshjemmeside https://dtf.tournamentsoftware.com/tournaments. På siden er der også en oversigt over alle planlagte turneringer, herunder en hel del der skal afvikles hen over sommeren, med mulighed for tilmelding.
• Der er endnu ingen konkrete planer om faste træningstider, men punktet er naturligvis på vores liste. Individuel træning kan aftales med Frederik Rømer Andersen (3011 7338) eller Ann Charlotte Andersen (6165 7338).
Hilsen
Bestyrelsen


« forrige: Leje af klubhus næste:Find vej »