Du er her: Forside

Nyheder

Sæson 2018

Formandensberetning 2018
Referat generalforsamling 2018
Budget 2018
Regnskab 2017

Brugernavn   Kodeord 
 Husk mig på denne computer

Glemt dit kodeord?

Nyheder


Resume:

Sæson 2018

Formandensberetning 2018
Referat generalforsamling 2018
Budget 2018
Regnskab 2017

Nyt fra bestyrelsen

Formandens beretning 2018

Det er en beretning på godt og ondt om livet i vores dejlige klub.
Tak til alle de frivillige der gør det muligt at vi kan spille tennis. Jeg må kraftigt opfordre alle til at passe godt på vores klub og støtte op om klubbens nødvendige drift projekter i løbet af året.  Økonomien er stram og indtægterne små.
Bane 5 blev sidste år stående med ukrudt og grene. Trods flere forsøg blev den ikke klar til spil. Flere prøvede, men det lykkes ikke. Banen skal sættes istand i år. Gruset stå og venter.
Banerne har højeste prioritet, da det er klubbens store aktiv, at vi kan spille på 6 baner. Det er ikke ok at forlade en bane i ringere stand end da man overtog den.
Team Vej og Park har bistået med at fælde flere store træer, klippet et del hæk og forsynet os med en fin parkeringsplads. Arbejdet er endnu ikke helt færdigt. Der skal fældes mere.
Klubben råder over et godt køkken, dog med en lidt uduelig opvaskemaskine. Planen er at finde en industriopvasker, som kan klare opvasken hurtigt, så ingen skal sætte kopperne i håndvasken, fordi de ikke gider, at tømme den efter andre.
Klubben råder over en støvsuger og flere koste og de bliver flittigt brugt af vores betalte rengøringsassistenter. Det er tilladt at bruge kosten, når man har fået grus med ind i klubhuset. 
Men hvad så med selve sporten-Tennis. Fik vi spillet det vi ville og fik vi den motion, vi ville? Klubben syntes at, rumme muligheden.
Mandags holdet har fortsat mange spillere og vejret har været godt de fleste formiddage. Tirsdags turneringen, klubbens anker turneringen, har fået ny overholdskaptain. Tak til Susanne S for et langt og flot træk. Louis R. har overtaget opgaven med planlægningen. Onsdags træningen for ungdom med Frederik A fik færre tilmeldinger end vi havde forventet. Vi vil derfor afvente med, at beslutte hvordan den skal afvikles i den nye sæson. Men vi skal da lære og have nye input for at udvikle vores spil. Tiltag vil komme. Torsdags mix, klubbens mest alsidige turneringen. Her kan alle spille med og det gør de. Kagen er god og ofte hjemmebagt.  Og der snydes næsten ikke med terningerne. Tak for indsatsen Kaj og Co. Fredag er der forfærdelig meget plads på anlægget om aftenen. Formiddagen er fint besat. Lørdag spiller de morgen friske herre i flere timer og Søndagstræf afslutter tennisugen på smukkeste vis. Bøf og rejekælling turnering er to klub aktiviteter med fine traditioner. Der er dog flest til bøf og færre til rejer. Men det er godt de bliver afviklet. Tak for det. Der er spillet i DGI, SLTU og Båstad. Tak til holdkaptajnerne Hans, Kjeld og Ole, samt de der har støttet og hjulpet.
Båstad har stadigvæk vores vandrepokal. Besøget i februar bragte desværre ikke den med hjem, men vi havde en super hyggelig tennis kom sammen.
Der blev afholdt Aktiv Sommer ”Tennis for sjov” for unge i tre dage i juni. Der var 14 aktive nybegyndere som spillede løs. Det er mange aktiviteter for en klub under de 100. Ønsker jer alle en ”God sæson 2018”. Hilsen Ann Charlotte Andersen, formand.
Hvad har vi at se frem til i 2018?
Vi er tilmeldt Tennissports dag lørdag d. 5. maj og vi håber at vejret holder og vi vil møde nye kommende

 

GENERALFORSAMLING - HUNDESTED TENNISKLUB 2018 - referat

 

Mandag den 26. marts 2018 - kl. 19.00 i klubhuset
Fremmødte 21 medlemmer

 

Dagsorden i følge love (§ 7)

 

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår HC Bundgaard
HC valgt

Der blev holdt 1 minuts stilhed for John Makinok, Finn Hemmingsen 

Bestyrelsens beretning
Formanden afholdt beretning – beretning vedlagt.
Beretningen godkendt

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet godkendt

Forelæggelse af budget til godkendelse samt fastsættelse af kontingent
Budget og kontingent vedtaget

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og suppleanter for 1 år

 1. Bestyrelsesmedlemmer på valg:

  1. Jacob Pedersen – ønsker at udtræde af bestyrelsen - bestyrelsen forslår Hanne Bjergsted (1 år) valgt
   Joan Bager – modtager genvalg (2 år) - valgt
   Ann Charlotte Andersen – modtager genvalg (2 år) - valgt

 2. Suppleanter på valg:
  Peter Rasmussen - valgt
  Jens Ove Hansen – valgt

 

Valg af revisor, for 2 år

 

 

Hans Pedersen – modtager genvalg - valgt
HC Bundgaard - modtager genvalg - valgt

Eventuelt

Ole Munk - udsendelse af mail vedr. baneklargøring.
Formanden omtalte et opslag – som omhandler forskellige aktiviteter i løbet af året – bliver hængt op i klubhuset. Der var nogle der allerede meldte sig til diverse udvalg
Der blev diskuteret banevedligeholdelse af bane 5-6 – Lasse Frederiksen bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde.
Ældretennis – skal ikke være permanent - formanden og Kjeld taler sammen om den fremadrettede procedure med de ældre – skal de meldes ind – det syntes generalforsamlingen – måske efter 3-4 gange spil.
Bent Pedersen vil gerne deltage som træner.

Der takkedes for god ro og orden. Referent: Poul Branick - 26. marts 2018

HUNDESTED TENNISKLUB

BUDGETFORSLAG 2018

INDTÆGTER

UDGIFTER

Klubhus

Kontingent

80.000

Renteudgift

11.000

Tilskud

15.000

Vand - renovation

10.000

Klubkasse

6.500

El

8.000

Diverse

2.000

Forsikring

5.000

Inventar

500

Vedligeholdelse

2.000

Rengøring

5.000

Diverse

500

Kontingent

SLTU-DTF

5.500

DGI

2.500

Baner

Materialer

5.000

Klargøring

500

Vedligeholdelse

5.000

Turneringer

Tilmelding

2.000

Ungdom

1.000

Fortæring

9.000

Boldudgifter

3.000

Kontingent:

Instruktion

Senior o/24 år

950

Instruktion

0

Træning senior

efter aftale

Junior u/25

200

Administration

Træning junior

efter aftale

Møder mm.

500

Kontorhold

500

Familepakke

Telefon

500

Mindst 1 v og 1 b

950

Gaver

500

2 v og 2 b

1.900

Diverse

3.000

Passiv

115

Afdrag lån

Indendørs børn

300

KD

23.000

Indendørs (bane)

1.500

Indtægter i alt

103.500

Udgifter i alt

103.500


HUNDESTED TENNISKLUB

DRIFTSREGNSKAB 2017

INDTÆGTER

Regnskab

Budget

Kontingent

82.080,00

79.000

Tilskud

10.144,91

18.000

Klubkassen

4.370,00

8.500

Diverse

1.157,00

2.000

Samlede indtægter

97.751,91

107.500

UDGIFTER

Klubhusets drift

Renteudgifter

13.063,87

13.000

Vand-renovation

9.828,80

13.000

El

4.682,46

5.000

Vedligeholdelse

0,00

5.000

Forsikringer

3.613,18

9.000

Rengøring

6.194,97

5.000

Inventar

0,00

500

Diverse

4.000,00

41.383,28

500

Kontingent

SLTU-DTF-DGI/Tilmelding

4.708,00

4.708,00

8.000

Tennisbaner og anlæg

Materiel og grus

9.656,25

5.000

Baneklargøring

0,00

500

Banevedligeholdelse

2.220,18

11.876,43

5.000

Turneringer m.v.

Tilmeldingsgebyr

2.715,00

3.000

Fortæring

1.678,45

5.000

Bolde

653,00

3.000

5.046,45

Instruktion

Træning

6.225,00

6.225,00

0

Administration m.v.

Møder

0,00

1.500

Telefon

266,73

1.000

Gaver og lign.

2.290,00

500

Diverse

2.524,28

5.081,01

3.000

Samlede udgifter

74.320,17

86.500

Samlede indtægter

97.751,91

Samlede udgifter

74.320,17

Driftsresultat

23.431,74

Afdrag KD

20.383,55

21.000

 

 

 

« næste:Ungdomssiden »