Du er her: Forside

Nyheder

Sæson 2019

Formandensberetning 2019
Referat generalforsamling 2019
Regnskab 2018

Nyheder


Resume:

Sæson 2019

Formandensberetning 2019
Referat generalforsamling 2019
Regnskab 2018

 

Formandens beretning for 2018

Det er en beretning på godt og ondt om livet i vores dejlige klub.

Tak til alle de frivillige der gør det muligt at vi kan spille tennis.

Jeg må kraftigt opfordre alle til at passe godt på vores klub og støtte op om klubbens nødvendige

drift projekter i løbet af året. Økonomien er stram og indtægterne små.

Klubben afholdte et flot 50 års jubilæum med gæster fra nær og fjern. Helle Lunderød holdte en

flot tale med et historisk indblik i tennissportens spæde start og hvad den har udviklet sig til.

Klubben modtog fine gaver fra vores gæster fra Båstad og gaver fra DTF, DGI samt fra lokale

klubber. Det blev en dag med jordbær og bobler til alle. Også ved denne lejlighed fik klubben

opbakning fra frivillige, som igen ydede en flot indsats. Med en stor indsat fra nogle få, blev der

samlet gaver ind fra byens handlende og fik afholdt et flot lotteri.

Klubben stod snorlige på dagen, en fantastisk klubånd, som vi må huske at bevare.

Tennissportens dag i maj,vi fik besøg, men ingen nye medlemmer.

Vi fik nok den varmeste sommer i 2018 og det var så varmt at det næsten blev for meget. Trods

varmen fik vi afholdt den første Ladies Only på en onsdag og med jordbærkage og bobler. Det var

varmt, men fik spillet.

DVT var igen flot besøgt og der er flere som nyder spil og den godt mad som klubben disker op

med. Turneringen er kendt og benyttes flittigt.

Tennis for sjov opnåede alt for få tilmeldinger og vi aflyste, hvilke betød et tab i indtægt.

Bane 5 er blevet et smertensbarn. Den blev sidste år stående med ukrudt og grene. Trods flere

forsøg blev den ikke klar til spil. Flere prøvede, men det lykkes ikke.

Banerne har højeste prioritet, da det er klubbens store aktiv, at vi kan spille på 6 baner.

Det er klubbens mål at bevare de 6 baner.

Team Vej og Park har bistået med at fælde flere store træer, klippet et del hæk og forsynet os med

en fin parkeringsplads. Arbejdet er gået i stå, men de bliver mindet om at vores ønsker.

Klubben har et rigt udstyret køkken og vi fik købt ny opvaskemaskine. Trods lidt besværlig

programvælger er det gået fint.

Klubben råder over en støvsuger og flere koste og de bliver flittigt brugt af vores medlemmer.

Vores rengøring var sparet væk i 2018 og det har givet anledning til uro. Flere har frivillig og uden

opfordring gjort rent til glæde for os alle. Vi har lært af det og vil i år forsøge at sætte rengøringen i

mere faste rammer med skema over frivillige, som tager opgaven. Det er jo mere motion.

Hvem må spille med hvem har der været lidt uro omkring. Reglerne er klare. Spiller du med et

medlem fra en anden klub må det ske max 6 gange på et år. Spiller du med en gæst er det ligeledes

6 gange på et år. Gæsten betaler for hver gang.

Målet må være at vores gæster vælger at blive medlem i klubben og derved kan yde for at nyde

klubbens kaffe og brusebadet efter kampen med god samvittighed.

Gæstespillere i sæsonen har nydt godt af vores venlighed og imødekommenhed. Medlemmer har

hjulpet dem med betaling, nøgler og bold indkøb. Det er dejlig at se vores gæster bliver taget godt

imod og bliver budt på en kop kaffe. Det skaber liv i klubben og flere gæster kommer igen. Flere

gæster har fået et godt tilbud og blevet medlemmer.

Indendørs tennis er forløbet fint. Desværre fik vi ikke afsat alle banerne.

Men hvad så med selve sporten-Tennis.

Fik vi spillet det vi ville og fik vi den motion, vi ville? Klubben syntes at, rumme muligheden.

Mandags holdet har fortsat mange spillere og vejret har været godt de fleste formiddage.

Tirsdags turneringen, klubbens anker turneringen, har fortsat Louis som hold kaptain.

Onsdags træningen for ungdom med Frederik A fik færre tilmeldinger end vi havde forventet.

Vi vil derfor afvente med, at beslutte hvordan den skal afvikles i den nye sæson.

Men vi skal da lære og have nye input for at udvikle vores spil. Tiltag vil komme.

Torsdags mix, klubbens mest alsidige turneringen. Her kan alle spille med og det gør de. Kagen er

god og ofte hjemmebagt. Tak for indsatsen.

Fredag er der forfærdelig meget plads på anlægget om aftenen. Formiddagen er fint besat.

Lørdag spiller de morgen friske herre i flere timer og Søndagstræf afslutter tennisugen på

smukkeste vis.

Bøf og rejekælling turnering er to klub aktiviteter med fine traditioner. Der er dog flest til bøf og

færre til rejer. Men det er godt de bliver afviklet.

Der er spillet i DGI, SLTU og Båstad. Tak til holdkaptajnerne, samt de der har støttet og hjulpet.

Båstad har stadigvæk vandrepokalen, som de fortsat er berettiget til efter vores besøg i februar.

Det er mange aktiviteter for en klub lige over de 100. God sæson 2019.

Hilsen

Ann Charlotte Andersen, formand.

25. matrs 2019

Hvad har vi at se frem til i 2019?

Mere styr på vores baner, især bane 5

Fortsat dialog med kommunen om arealerne udenom banerne

Struktur på rengøringen

Frivillige til Havnefest- indtægt for klubben

Flere medlemmer?

Familie tennis med nyt træner team

Nyt samarbejde med skolen

Ladies Only med jordbærkage og bobler

Mobilepay- nemt for gæstespillere og andre uden kontanter

Bøfturneringen har 25 års jubilæum med Michael Poulsen ved roret


GENERALFORSAMLING 2019

Mandag den 25. marts 2019 - kl. 19.00 i klubhuset
REFERAT

Fremmødte: 20 medlemmer inkl. bestyrelsen

Dagsorden i følge love (§ 7)

1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår HC Bundgaard – HC valgt

2 Bestyrelsens beretning
Ann-Charlotte gennemgik beretningen.
Spørgsmål: ingen
Beretningen godkendt.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren fremlagde regnskabet
Ingen bemærkninger

4 Forelæggelse af budget til godkendelse samt fastsættelse af kontingent
Budget vedtaget

5 Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag - Visionspuljen – søges om tilskud til opstart af familietennis

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og suppleanter for 1 år

· Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Hanne Bjergsted – modtager genvalg
Hans Nielsen – modtager genvalg
Poul Branick – modtager genvalg

Alle valgt

· Suppleanter på valg: 
Peter Rasmussen – modtager genvalg
Per Hansen – modtager genvalg

Begge valgt

7 Valg af revisor, for 2 år

Hans Pedersen – ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)
HC Bundgaard – ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)

8 Eventuelt

Louis fortalte om baneklargøring, Louis har været på kursus, vi gør det stort set ”efter bogen” …
Linjerne vi bruger, er ikke helt optimale – vi skal overveje en løbende udskiftning.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Poul Branick

Side Regnskab 2018

 

 

 

 

 

« næste:Ungdomssiden »