Du er her: Lej en tennisbane

Nyheder

 

Info fra bestyrelsen

Hundested tennisklub - Referater 2020/2021

Generalforsamling


Resume: .


GENERALFORSAMLING 2021

Tirsdag den 27. april 2021 - kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden i følge love (§ 7)
Fremmødte: 19 medlemmer inkl. bestyrelen

1 Valg af dirigent
Aase Rohde valgt – takkede for valget – lovligt varslet.

2 Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik beretningen – Kaj fik overrakt gave for sin flid for torsdagsmixen.
Joan og Susie fik overrakt gaver for deres flid med søndagstennissen.
Ingen spørgsmål.
Beretningen godkendt.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet godkendt.

4 Forelæggelse af budget til godkendelse samt fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse:
Kr. 1.100,- Seniorkontingent, o/24 år
Kr. 1.100,- pr. voksen, hustandens børn er gratis med, Familiekontingent
Baggrunden er, genelle prisstigninger - og nu kan vi spille tennis året rundt (næsten), med dette, er der følgeudgifter, varme, vand rengøring mm. -
17 stemmer for – 2 imod.

5 Behandling af indkomne forslag
ingen indkomne forslag.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og suppleanter for 1 år

· Bestyrelsesmedlemmer på valg:


Hanne Bjergsted – modtager genvalg - valgt
Ole Munk – modtager genvalg - valgt
Poul Branick – modtager genvalg - valgt

Suppleanter på valg

Per Hansen – modtager genvalg - valgt
Jens Ove Hansen - modtager genvalg – valgt

7 Valg af revisor, for 2 år

Lasse Frederiksen – valgt for 2 år i 2020
HC Bundgaard – valgt for 2 år i 2020

8 Eventuelt
Der blev spurgt til ketsjerhal - Hundested Tennisklub har valgt lav en profil i dette arrangement, indtil videre.
Hybridbaner – der er ansøgt om 2 hybridbaner, via puljer igennem kommunen.
Gæstespillere har udelukkende adgang til bane 5-6 – igennem et nøglesystem.
Onlinebooking bliver der kigget på.
Der blev nævnt en evt. omlægning af lånet – bestyrelsen kigger på det.
Træning i klubben. – der bliver tilbudt en søndag – hvor der trænes i 4 typer slag. (16. maj)
Malerudvalg - Hanne Bjergsted står for dette – medlemmerne hører nærmere om dette – der søges materialer igennem jemogfixfonden.
Klubben har tilmeldt sig ”åben skole” hvor der kommer elever der skal prøve at spille tennis.
Tennissportens dag er vi ikke tilmeldt til – men har et arrangement dagen efter.
Ros til bestyrelsen for et stort arrangement.
Der takkes for god ro og orden – tak til Aase for dirigentrollen.

Formandens beretning for 2021

Generalforsamlingen 27/4 2021

Det er jo ikke så længe siden vi havde generalforsamling sidst (17. juni 2020). Og alligevel er der sket meget.

Først vil jeg sige en kæmpe tak til alle der har ydet en indsats for at holde vores anlæg i orden, så det altid er en fornøjelse at komme herop.

Uden jer havde vi slet ingen klub.

Coronaen har på godt og ondt gjort at det har været et lidt anderledes år.

Den har medført, at vi på nogle punkter har måttet indskrænke, men til gengæld har epidemien nok også været med til at give os en fin medlemsfremgang.

Ved årsskiftet 19-20 var vi under 100 medlemmer og ved årsskiftet 20-21 over 150.

Vedligeholdelse

Vi (og her tænker jeg på alle klubbens medlemmer) kan godt være lidt stolte af os selv!

Med en ihærdig indsats fra mange frivillige er vi efterhånden kommet på omgangshøjde med vedligeholdelse af baner og klubhus.

Der er selvfølgelig stadig en del der mangler at blive gjort, men …

Banerne

Efter et par år, hvor det har knebet med at få alle baner klar til sæsonstart, og hvor bane 5 lå hen som brakmark, kan der nu spilles tennis på hele anlægget.

Med professionel hjælp fra træfælder Marius, og med en kæmpe holdindsats, har vi fået fældet de træer der i mange år har skygget for og svinet på banerne.

Nu kan der komme sol ned på anlægget, så vi forhåbentlig kan slippe for mange af de mos-problemer vi har døjet med.

Klubhus

Varmepumpe

Vi har ansøgt om, og fået bevilget, 13.800 kr. fra DIF/DGIs foreningspulje til køb og installering af varmepumpe i klubhuset.

Varmepumpen blev opsat januar 2021.

Desværre kom der en ekstraudgift på ca. 4000 kr. fordi vi også blev nødt til at udskifte HFI-relæet.

Men nu kan vi have svag varme på hen over vinteren – uden at blive ruineret af elregningen.

Reparation af tag

Vi har fået lagt nyt pap på taget over køkkenet.

Det var hårdt tiltrængt, men nu er taget tæt.

Desværre er resten af taget på klubhuset også ved at være nedslidt, så vi skal nok til at spare sammen til at renovere resten.

Nyt nøglesystem

Låsecylindrene i klubhuset og på banerne var så slidte og ødelagte, at det gav bedst mening at udskifte dem.

Det var en bekostelig affære, som også fik den konsekvens at alle må købe en ny nøgle.

Når man køber en ny nøgle, passer den til både klubhuset og alle banerne.

Vi har fået lavet specielle nøgler der kun passer til bane 5/6, som kan bruges af gæstespillere.

Aktiviteter

Vi har fået afholdt de fleste af vores sportslige aktiviteter – hvorimod den sociale del desværre er blevet begrænset af corona-restriktionerne.

Torsdagsmix

Stor tak til Kaj.

Efter en årrække som ankermand for torsdagsmix har Kaj overladt styringen af numre og kage til Hanne Bjergsted og Hanne Nimb.

Kom og spil torsdag aften fra klokken 18. Det er sjovt, uforpligtende og kage.

Søndagstennis

Tak til Joan og Sussie, som har stået for valgturneringen søndag eftermiddag.

Desværre var der meget lille tilslutning sidste år, så Joan og Sussie har kastet håndklædet i ringen, og der er ikke planlagt valgturnering i år.

Det er en skam, men hvis der ikke er interesse for det, er der jo ikke noget at gøre ved det.

Hvis der er nogen der kunne tænke sig at forsøge at genstarte denne hyggelige aktivitet, er der fuld opbakning til det fra bestyrelsen.

Tirsdagsturnering

Tirsdagsturneringen blev i 2020 afviklet i en komprimeret form og med begrænset forplejning.

Et vinderhold blev fundet, men da det blev tid til afslutning og præmieoverrækkelse, var corona igen ind over, så festen blev ikke til noget.

Det må der tages revanche for i år, hvor turneringen kører videre ligesom sidste år – med begrænset forplejning, men forhåbentlig med en ordentlig fest.

Veteranhold +50

Klubbens veteraner har med holdkaptajn Ole Munk spillet sig til en plads i 4. division – så vi skulle gerne få nogle gode kampe igen i år.

DTV

Danske Tennis Veteraner har også haft en runde i Hundested, som vanligt styret af Kjeld Melchiorsen. Også her stor ros for afviklingen.

Endagsarrangementer

I juli afvikledes turneringerne Ladies Only og Far/Søn – begge fornemt arrangeret af Ann-Charlotte. Igen en stor tak.

Bøfturneringen

Som sædvanligt et hyggeligt arrangement med god mad og musikalsk underholdning.

Tak til Michael Poulsen, som har stået for bøfturneringen siden starten i 1994.

Halsnæsmesterskab

Sidste sæson fik vi ikke afviklet noget Halsnæsmesterskab.

Det vil vi råde bod på i år, og det er planlagt til at finde sted den 9. juli.

Inden da skal vi have fundet ud af, hvem der skal repræsentere klubben.

Der vil blive hængt en seddel op, som man kan skrive sig på. Alt efter, hvor mange der viser interesse for at deltage, vil der eventuelt blive afviklet kvalifikationskampe.

Vintertennis

Vintertennis mandag og fredag formiddag samt lørdag morgen blev i år afbrudt af rigtig vinter – og endte med at ligge stille i over 3 måneder. Men er godt i gang igen, under overskriften 50+.

Så hvis du har lyst og mulighed, så mød op mandag og fredag fra klokken 9.

Indendørstennis

På grund af corona og den midlertidige lukning af Hundestedhallen har det været meget begrænset, hvad der er blevet spillet af indendørs tennis i den sæson der nu er slut. Derfor tilbydes alle, der bookede en tid i 2020-2021, et nedslag i prisen hvis de ønsker at spille næste sæson.

Afslutning

Tak til alle der har ydet en indsats for klubben.

Louis Rasmussen

Formand

« forrige: Leje af klubhus næste:Find vej »