Du er her: Ungdomssiden

Nyheder

 

Info fra bestyrelsen

Hundested tennisklub - Referater 2020

Referater


Resume: Hundested tennisklub - Referater 2020

3. bestyrelsesmøde 12. august 2020

Klubhuset kl. 19 – 21.

Til stede: Hanne Bjergsted, Louis Rasmussen, Poul Brannick, Ole Munk og Peter Rohde

Dagsorden:

1. Godkendelse
a) Godkendelse af referat af # 2 b-møde.
Det er Ole Munk, som er administrator på Facebooksiden, men alle kan lave opslag.
Sti fra P-plads vil kommunen ordne, men Jens O. Hansen, har ordnet stien. Kommunen vil ikke holde gangen foran tennisbanerne
.
Referat godkendt.
b) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Økonomi
a) Aktuel økonomi og væsentlige bevægelser indtægter/udgifter.
Der er 95.000 på bankbogen.
Der vil være udgifter på lån ca. 16.000 resten af året. Og så kommer der en vandregning på forbrug klubhus. Vand til baner betales af kommunen.
Der er indkøbt grus og materialer, streger mm. til banerne for ca. 22.000.
Økonomi god.

b) Budgetreguleringer
Ikke behov for reguleringer.
c) Aktuelt medlemstal
Der er nu 142 betalende medlemmer. Meget flot medlemsfremgang.
Der mangler enkelte at betale for i år, som stadig spiller. Bestyrelsen følger op.

d) Banebetaling indendørstider/udendørs vintersæson
Der betales kr. 1.500 for en indendørsbane.
Hvis der kan spilles ude hele vinteren – da finder de, der spiller, ud af at betale et beløb herfor pr. gang.3. Aktiviteter - sportslige
a) Aktuel status på turneringshold, tirsdagsturneringen, torsdagsmix, valgturnering, 50+ og aktiviteter resten af efteråret
Turneringshold 50+ kører, mangler to kampe – må afvente placering.
Tirsdagsturneringen afsluttes primo september – godt afviklet.
Torsdagsmix – ikke godt brugt – vi laver mere reklame. Især målrettet nye medlemmer.
Valgturnering kører med to baner ca.
50+ kører fint – lidt færre mødt i den varme periode.
Der har været Ladies Only  og Far/Søn i juli – begge turneringer flot arrangeret.

Danske Tennis Veteraner haft runde i Hundested, som vanlig styret af Kjeld Melchiorsen. Også her stor ros for afviklingen.
BØF-turneringen er også veloverstået.
b) Indendørssæsonen – tilmelding og lodtrækning af tider
Vi har Hundestedhallen lørdage 8 – 9.30
Storebjerghallen lørdage med flg. tider 8 – 9.30, 9.30 – 11.00, 11 – 12.30, 12.30 – 14 og 14 – 15.
Der trækkes lod til indendørstider onsdag den 9/9 kl. 18.30

Ole har med i info.
c) Tilmelding til næste års turneringer
Der kommer besked fra Tennisforbundet i januar – så tager vi punktet op igen.
d) Halsnæsmesterskaber – invitation fra Frederiksværk
Frederiksværk vil afholde klubmesterturnering for Frederiksværk, Melby og Hundested. Vi kan ikke være med i år, da vi ikke har fundet klubmestre, men vi vil være med i 2021. Louis har kontakt.

4. Baner – klubhus
a) Bane 6 endelig klargøring og overdækning vinter
Peter finder folk til at klargøre det sidste. Jens O. Hansen vil stå for overdækning med plast for vinter.
b) Banevedligeholdelse resten af sæsonen og dato for baneafrigning – og hvor mange baner lader vi ligge til vinterspil.
Bane 2 skal tromles, Peter vil se på opgaven. Låg til alle gruskasserne skal fornys.
Vi holder afrigning lørdag den 31/10 kl. 10.30 – 12.30. Kl. 13 indbydes til afslutning for alle medlemmer, hvor der kåres vinder af tirsdagsturneringen mv. Der vil være noget spiseligt også.
Bane 1 + 2 vil blive stående til vinterspil.

c) Taget over køkkenet – reparation, hvad, hvornår og økonomi
Louis og Jakob Gudmansen har set på taget, og det vurderes, at der kan lægges selvbyggertagpap over køkkenet. Alt inklusive anslås en udgift på 5.000 kr. Er bevilget. Louis står som tovholder – Poul og Ole vil hjælpe.
d) Rengøring og Coronaforhold
Rengøring er etableret og virker.
Coronaforhold. Badet må benyttes efter disse retningslinjer, som Coronalinjen har vejledt os: I damernes omklædning må være en ad gangen og hos herrerne to. Der informeres herom – også på hjemmesiden. Men opfordres stadig til, at der bades hjemme.

Poul sørger for at indkøbe håndsprit, og Peter for at indkøbe håndklædeark.
e) Der bliver spillet på bane 3 og 4 om aftenen, og banen bliver ikke fejet. Vil en on-linebooking af baner kunne afhjælpe, så alle baner kan aflåses.
Vi fastholder bookning i klubhuset, men tænker på, at det skal være muligt at booke udenfor klubhuset. Der gøres i infoskrivelse opmærksom på, at der skal bookes baner på listen.
Der har været kontakt, til de der ikke fejede baner efter spil.
5. PR
a) Hjemmesiden – opfølgning fra sidste møde
Referater og referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. Poul har opgaven.
b) Tanker over tiltag for flere medlemmer
Tages op på senere møde.

6. Næste møde

Onsdag den 9. september kl. 19 – 21.


Referent

Peter Rohde

2. bestyrelsesmøde 22/6 - 2020

Til stede: Louis Rasmussen, Hanne Bjergsted, Ole Munk (på zoom), Poul Branick og Peter Rohde.

1. Godkendelse af referat fra 1. møde
Godkendt

2. Kommunikation
Ole laver et skriv til samtlige medlemmer om bestyrelsen og dagligdag, så medlemmerne kan se, at vi er i gang.

Ole er ansvarlig for området. Oplægget rundsendes, og vi godkender elektronisk. Lægges også på hjemmesiden – Poul lægger på hjemmesiden.
Ole gennemgår alle opslag, der hænger i klubhuset her i løbet af sommeren. Der laves en vis layoutmæssig ensartethed over opslagene.
Vi gøres alle til administratorer på Hundested Tennis Klub på Facebook. Poul kontakter Ann Charlotte vedr. ændringer og rettigheder.
Poul tilretter hjemmesiden og fjerner Wilson, som ikke sponserer os.
Hjemmesiden er vores primære kommunikation til medlemmerne., hvor nyt lægges under ”Nyheder”.

Når der kommer nye medlemmer, meldes de ind via hjemmesiden. Poul skriver til medlemmerne med medlemsnr. mm – og sætter Ole på som kontakt – hvis de har yderligere spørgsmål.
Peter og Kaj sættes på vedr. nøgler.

Dansk Tennis Forbund er kontaktet mht. ændringer i bestyrelsen – og det virker.

3. Praktiske opgaver
Baner:
Peter fortsætter med at organisere arbejdet.
Bane 5 mangler at få lagt de sidste 30 poser på, så Louis kan lægge streger på. Poser forventes lagt på lørdag 27/6.
Så er der almindelig daglig banepleje. Der skal lægges grus ved banerne, så medlemmerne kan pleje.
Vandhane bane 3 + 4 ordnes.
Der indkøbes to nye slæbenet.
Net til bane 5 er syet.

Ydre områder:
Poul kontakter kommunen vedr. sti fra P-plads til bane 3 og 4. Blev undermineret ved det kraftige regnvejr 19/20-6. Poul forhører sig også om stengrus til stien foran bane 1-4 samt renset  drænet  ved bane 5 – 6 op mod Lerbjergvej.

Post Hans, Lars Nielsen og Per Hansen har ordnet alle hækkene – flot arbejde. Kaj har klippet hæk mod øverste p-plads – flot arbejde og Jens Nielsen har lige så flot klippet - og er i gang med at klippe buskene rundt om banerne.

Klubhus:
Besluttet, at der afsættes kr. 6.000 resten af 2020 til rengøring klubhus. Der rengøres toiletter, omklædningsrum, gulve, borde tørres af mv. Poul har opsyn, indkøb mv.

Indkøb til Øl-skabet – Hans Nielsen styrer indkøb.

Andet indkøb kaffe, te, køkkenruller,  mm – Hanne er indkøber og opfylder.
Nøgler -  cylinder til boldrum skiftes, således at vi får styr på, hvem der har nøgle til dette rum.
Peter og Kaj Hansen (Peter spørger Kaj) står for nøglesalg til baner og klubhus – 40 kr. pr nøgle.

Taget over køkkenet - her skal tagpap udskiftes.
Louis tager kontakt til Jacob Pedersen om teknisk vejledning. Herefter tages stilling til arbejdets omfang og økonomi.

4. Aktiviteter
50 + - her er Ole holdkaptajn alt OK – turneringen i gang.
DFT-turnering her er tre hold i gang.
Der spilles KM-Cup mod Melby og Frederiksværk onsdag den 24/6 – Ann Charlotte Andersen holdleder mv.

Valgturnering søndag kører – ikke mange deltager.
Tirsdagsturnering kører.
Torsdagsmix kører – kunne godt bruge flere deltagere.
50 + mandage og fredage kører – stor deltagelse.

Træning – der fortsættes med træning med Frederik Rømer. Der er træningssøndage, og deltagere kontakter Frederik.
Frederik kontaktes også ved individuel træning.

Båstadbesøg – Ole spørger Ann Charlotte om at arrangere.

Bøf-turnering for herrer afholdes lørdag den 8/8 – Michael Rømer Poulsen er arrangør, der kommer opslag i klubben mht. tilmelding.

Ladies Only – Ann Charlotte spørges om at arrangere.

5. Økonomi
Der er pt godt 130 betalende medlemmer inklusive børn.

Klubben gøres kontantløs ved indkøb af bolde, baneleje, nøgler, øl/vand. Der er ved at blive oprettet et klubmobilepaynummer.
Medlemmer skal opfordres til at notere, hvad der betales for.

Kassen, der er ca. 100.000 kr. Der skal betales lån ca. 20.000 samt el/vand, rengøring.


6. Næste møde

Mandag den 10/8-20 kl. 19 – 21 i klubhuset.

 

 

1. bestyrelsesmøde 17 06 2020

Til stede:
Hanne Bjergsted, Poul Brannick, Ole Munk, Louis Rasmussen og Peter Rohde

1. Konstituering

Dette møde blev holdt umiddelbart efter generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand                        Louis Rasmussen
Næstformand             Hanne Bjergsted
Kasserer                        Poul Branick
Referent                        Peter Rohde
B-medlem                     Ole Munk

2. Nye medlemmer

Ole Munk bliver klubbens kontaktperson til nye medlemmer.

3. Mobile Pay

Klubben skal være pengeløs mht. leje af baner, salg af drikkevarer og bolde.
Poul Brannick har opgaven med at oprette et mobilepaynummer for klubben.
Dette kræver, at hvert bestyrelsesmedlem sender billede af kørekort/pas og sygesikringsbevis til Poul Brannick.

4. Næste møde

Der blev fundet datoer for de næste to møder:

Mandag den 22. juni 20 og mandag den 10. august 20.
Møderne holdes i klubhuset fra kl. 19 – 21.

Ved mødet den 22. juni udarbejdes dagsorden ved mødets start.
Et emne, som blev foreslået, var kommunikation.


 

Peter Rohde
referent

 


 
 

« næste:Klubbens aktiviteter »